S’activa un nou canal intern de comunicació

S’activa un nou canal intern de comunicació

Es posa en marxa CBDC INFORMA, el nou canal intern creat des del Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló per a informar del dia a dia del servei de bombers a tota la plantilla de personal. 

Des d’este canal el Consorci anirà informant de les principals novetats, mantindrà al dia dels diferents projectes en marxa i compartirà tots aquells assumptes d’interés per al col·lectiu. 

En un format dinàmic i visual que condensa, de manera periòdica, tota l’actualitat d’este servei de bombers, per a compartir-la i apropar-la a cadascuna de les persones que formen part d’este equip.