El Consorci Provincial de Bombers aprova per una unanimitat el pressupost per a 2024 aconseguint 22,78 milions d’euros

El Consorci Provincial de Bombers aprova per una unanimitat el pressupost per a 2024 aconseguint 22,78 milions d’euros

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers ha aprovat hui per unanimitat en la Diputació de Castelló el pressupost per a l’organisme per al pròxim exercici. Els comptes per a l’any 2024 ascendeixen a 22.783.405,04 euros, la qual cosa suposa un increment del 0,76% (172.336,75 euros) respecte a 2023.

L’aprovació del pressupost s’ha dut a terme per unanimitat i, com ha assenyalat el diputat del Consorci de Bombers, David Vicente, “amb l’aprovació del pressupost per al pròxim exercici continuem amb el full de ruta marcat per la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, i l’equip de govern provincial per a reforçar els mitjans personals i material d’un cos que vela per la seguretat del conjunt de la ciutadania”.

Pel que fa als mitjans personals, el capítol I, destinat a despeses de personal, representa el 68,50% del pressupost total, superant els 15,6 milions d’euros.

Quant als recursos materials, és a dir, inversions, s’han consignat 2.184.003,11 euros, representant un 9,59% del pressupost. “Les inversions van encaminades a consolidar la infraestructura i operativitat del servei públic que presta el Consorci Provincial de Bombers”, ha indicat el diputat David Vicente. Aquesta quantitat s’invertirà per a escometre, entre altres inversions, la construcció d’un nou Parc de Bombers a Oropesa per un import de 1.239.957,55 euros. També està previst reformar i adequar el parc de Nules, així com altres reformes als parcs de Consorci de Bombers per un import de 45.249,70 euros.

Dins del capítol d’inversions també destaca la construcció de diverses helisuperficies, inversió que forma part de Diputació Respon, el pla provincial de resposta ràpida davant catàstrofes. La construcció de helisuperficies és un dels principals objectius del programa de govern de la Diputació per a garantir una evacuació mèdica urgent dels ciutadans dels 135 municipis de la província. Recordar que el pla Diputació Respon, a executar durant tota la legislatura, també inclou una línia de crèdit per a possibles catàstrofes i una oficina tècnica pròxima i útil que resolga i agilitze els problemes en els municipis d’interior.

Continuem amb el pressupost del Consorci Provincial de Bombers, la compra de divers material, maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge amb un import total de 244.800 euros també formen part de les inversions per a 2024, així com l’adquisició de diversos vehicles lleugers, per un import de 271.495,86 euros.

L’adquisició de divers material de protecció i equipament dels bombers (130.000 euros) forma part de les inversions a realitzar per a millorar les condicions del personal del consorci de bombers. Per a material per als voluntaris de protecció civil es destinen 15.500 euros.

Finalment, també es destinaran 40.000 euros per a l’adquisició d’equips de reposició per a la gestió de les comunicacions, a més de 10.000 euros destinats a l’adquisició de diversos equips informàtics.