Bases per a comissió de servei de bomber/a conductor/a

Bases per a comissió de servei de bomber/a conductor/a

Ja s’ha publicat amb data de 02 d’abril de 2024 en el BOP, Butlletí Oficial de la Província, les bases específiques que regiran la convocatòria per a la cobertura en comissió de servei del lloc de treball de bomber/a conductor/a del Consorci de Bombers de Castelló. Les persones interessades que reunisquen els requisits de participació que s’exposen en les bases, hauran de presentar, mentre persistisca la publicació de l’anunci, una instància de sol·licitud, acompanyada necessàriament d’un Curriculum vitae i altres documents requerits. 

Més info en la pàgina web del BOP, seu electrònica del Consorci i pàgina web de Diputació de Castelló, i en el número de telèfon 964359606.