Vora 500.000 euros per a nous materials i equipaments

Vora 500.000 euros per a nous materials i equipaments

En les últimes setmanes, el departament de Bombers de Diputació de Castelló ha recepcionat material per un total de 463.000 euros, una forta inversió destinada a millorar l’equipament i la resposta dels bombers davant de tot tipus de situacions. 

Entre aquestes inversions, figuren 200.000 € en l’adquisició i instal·lació de 9 nous centres de recàrrega d’aire respirable, per a tots els parcs del Consorci. Una de les principals novetats és que compten amb un armari d’acer que garanteix les integritat i seguretat de les operacions de recàrrega. També en aquesta àrea, hi ha una inversió de 102.124 Euros, que incorpora 20 nous equips d’arnés i espatlera per als equips de respiració autònoms, dotats del sistema Bodyguard 7000 de Dräger, la tecnologia actual més avançada i segura. Així mateix s’han incorporat 50 màscares facials del model més modern del mercat, la FPS7000, i 150 noves botelles compòsit d’aire comprimit respirable. 

D’altra banda, s’han destinat prop de 25.0000 euros a l’adquisició de 19 cambres tèrmiques d’ús individual, molt útils en incendis en interiors, ajudant a localització de possibles víctimes, punts calents i danys en les estructures. Aquestes cambres tèrmiques d’ús personal complementen a les cambres tèrmiques de grandària convencional amb les quals ja compta cada parc, i que actualment també estan ampliant-se en nombre d’unitats. 

Als avanços en tecnologia se sumen altres 20.000€ d’un nou equip audiovisual per a la Unitat de Rescat Aquàtic URA, destinat específicament a la cerca subaquàtica. Un equip d’última generació que augmenta la capacitat i seguretat dels bussos en determinades cerques subaquàtiques, un sistema submarí d’inspecció doble. Els Bombers de la Diputació de Castelló han sigut el primer servei de bombers de la Comunitat Valenciana a dotar a la seua unitat de rescat aquàtic d’aquesta tecnologia.

Respecte a altres novetats, s’han adquirit 4 nous equips de grups electrògens polivalents, per 88.316 €. Aquests equips permeten treballar de manera simultània amb diverses bombes de buidatge de gran cabal, dotar d’energia a la totalitat de mitjans i instal·lacions del departament de bombers de la Diputació destinades a formar part d’un PMA, i subministrar energia d’emergència per a determinades zones en infraestructures crítiques fins a l’arribada dels equips corresponents. Hi ha tres equips mòbils i un fix i, depenent de la seua funció, estan destinats als parcs de bombers de Baix Maestrat, Plana Baixa i Unitat de Maquinària i Logística.

Finalment, hi ha una partida econòmica per a mànegues i llances per a renovar el material existent, i d’aquesta manera reposar el material afectat pels incendis forestals d’aquest estiu i tindre una quantitat d’estoc d’aquests productes. La inversió en aquest cas ha sigut de 28.000€.